गुरुवार, ६ ऑक्टोबर, २०११

मी आळशी आहे.

गेली एक वर्ष त्या पेक्षा हि जास्त काळ होऊन गेला माज्याकडून चार ओळी लिहिल्या गेल्या नाहीत ..खरच मी आळशी आहे. लिहिण्यासारखा बराच काही असता पण मला मान्य करावा लागतंय कि मी आळशी झालोय ...आळस झटकावा लागेल ..फोटोस्टोरी तर नक्कीच लिहू शकतो