सोमवार, २३ नोव्हेंबर, २००९

कावडी पक्षी शूट

दृष्टीकोन संपले आता काय? भटकंती कधी चालू करायची असा प्रश्न पंकजला दहावेळा विचारून झाला. शुक्रवारी तसा घरी जायचा प्लान होता पण काही कारणांमुळे तो पुढच्या वीकेंड ला गेला. आयताच मौका मिळाला परत एक मेसेज टाकला पण अजूनही काही प्लान बनला न्हवता. त्यातच विकासचा रात्री फोन आला पानशेत ला येणार का होय म्हणून टाकले. त्याच रात्री मस्त चिकन बनवले त्यामुळे जरा झोपायला उशीर झाला. पंकजचा मेसेज आला होता "If interested कावडी ला येणार का? " हा प्रश्न का होता ते समजले नाही असो. तर दोन दोन प्लान होते त्यात पोटात चिकन गेले होते.

सकाळी 4.30 ला काय उठायचे जमणार नाही म्हणून पानशेत ऐवजी कावडी ला जायचे ठरवले मग एक दोन मेसेज केले आणि ध्रुवला पिक करून सकाळी ६.१५ ला हडपसरच्या पुलाखाली भेटायचे ठरले. सकाळी उठून ध्रुवला घेतले आणि गाडी हडपसरच्या दिशेने सोडली. थंडी खूप होती. पंकज आणि चैतन्य वेळेत आले आणि आंम्ही कवडीच्या दिशेने निघालो. तसे जास्ती लांब नाही 10 मिनिटे बस होतील हडपसर पासून. रेल्वे फाटक लागले होते त्यामुळे तिकडे थांबावे लागले. ध्रुव म्हणाला इकडे सूर्योदय छान मिळतो मग काय रेल्वे गेल्यावर गाडी फाटकापलीकडे उभी केली पंकज आणि चैतन्य मागे राहिले होते. रेल्वे रुळाचे दोन तीन फोटो घेतले तेवढ्यात ते दोघे आलेच त्यांच्या मागेच स्वातीची गाडी आली. पंकज ने सागितले किरण आणि सुहास पण येतायेत मागून.

म्हंटले आज काही खरे नाही स्वाती किरणची ४०० एम एम आणि चैतन्य आणि धृवची नवीन ३०० एम एम म्हणजे आज भरपूर पक्षी कॅमेऱ्यात कैद होणार असं वाटलं. सूर्योदयाचे फोटो घेऊन आम्ही कावडीच्या दिशेने निघालो. मेन रोड पासून साधारण एक कि.मी असेल. गावात शिरले कि तुम्ही लगेच नदीकाठी पोहचता. हल्लीच झालेल्या अति वृष्टीमुळे खूप सारी घाण तेथे असलेल्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यावर अडकून बसली होती. पण घाण असलेल्या जागीच पक्ष्यांना मेजवानी बरेच पक्षी तिकडे पाहायला मिळाले. सकाळचा नजरा मस्त होता उगवत्या सूर्याची किरणे पाण्यावर पडली होती, पाण्यातून वाफा निघत होत्या, त्यातच एखादा पक्षी झेप मारून पाण्यातून त्याचे खाद्य उचलून जायचा. माझ्याकडे २०० एम एम असल्यामुळे तसा पक्ष्यांचे फोटो काढायचा येवढा स्कोप न्हवता पण एक दोन तीन मिळाले. पंकज आणि सुहास ची पण अशीच काही अवस्था होती त्यामुळे आम्ही बंधाऱ्यावर बसून गप्पा मारणे पसंद केले.


सकाळचे कोवळे उन, व्हिटामिन डी वगेरे वेगळे सांगायची गरज नाहीये ना. माझा वाकी सुहासला जाम आवडला आम्ही त्याबरोबर खेळलो. एक तासाभरात ह्या लोकांचे समाधान झाले असावे चांगले काही फोटो मिळाल्याचा आनंद दिसत होता. साधारण १० च्या सुमारास डी सी मध्ये नाश्ता करायचे ठरवून आम्ही तिथून निघालो.

ठिकाण- कवडी (हडपसर पासून जवळ. टोल नाक्याच्या पुढे १०० मी वर कवडीची फाटी दिसते डावीकडे)
वेळ - शक्यतो सकाळी लवकर किंव्हा सायंकाळी पक्षी बाहेर पडतात

माझ्या काही क्लिक्स..